kom: +48 512 554 395
neurologopedanowysacz@gmail.com
Neurologopeda Karolina Podolak
Mała Wieś ul. Papieska 35
33-395 Chełmiec
dla dorosłych
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA:
- zaburzeń mowy powstałych w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu na skutek m.in. urazów czaszkowo-
mózgowych, udarów, guzów mózgu:
     - afazji
     - pragnozji
     - zespołu psychoorganicznego
- dyzartrii - zespołu zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg
unerwiających narządy mowy;
- niepłynności mowy:
     - jąkania
     - giełkotu
- dysfagii - zaburzeń połykania
OPÓŹNIANIE POSTĘPU ZABURZEŃ MOWY
w przypadku chorób takich jak zespoły otępienne, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, PPA (afazja pierwotna postępująca),
SLA (stwardnienie zanikowe boczne).
projekt i wykonanie www.vo-net.pl