kom: +48 512 554 395
neurologopedanowysacz@gmail.com
Neurologopeda Karolina Podolak
Mała Wieś ul. Papieska 35
33-395 Chełmiec
dla dzieci i młodzieży
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z:
- afazją dziecięcą
- niedokształceniem mowy o typie afazji
- alalią
- Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
- dyzartrią
- upośledzeniem umysłowym
- wadami genetycznymi
- zespołem Downa
- autyzmem
- zespołem Aspergera
- rozszczepem wargi i podniebienia
- zaburzeniami połykania (dysfagią)
- płodowym zespołem alkoholowym (FAS)
- niedosłuchem
- mutyzmem wybiórczym
- niepłynnością mowy (jąkaniem, giełkotem)
- wadami wymowy
- opóżnionym rozwojem mowy

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA W OKRESIE NOWORODKOWYM
I DZIECIĘCYM DO 3 ROKU ŻYCIA:
- diagnoza neurologopedyczna niemowląt:
  - ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
  - badanie odruchów ustno - twarzowych
  - ocena koordynacji ssania, połykania i oddychania
  - ocena reakcji słuchowych
- wspieranie rozwoju małych dzieci z grupy ryzyka obciążenia ciążowo - porodowego
- stymulacja zaburzonych funkcji oralnych i pokarmowych
- stymulacja rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych oraz językowych
projekt i wykonanie www.vo-net.pl