Oferta

W ramach indywidualnych spotkań oferuję:

Diagnozę i terapię logopedyczną / neurologopedyczną

 • wad wymowy,
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • dziecięcej apraksji mowy (wg zasad motorycznego uczenia),
 • zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z:
 • niedokształceniem mowy o typie afazji, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi,
 • zaburzeń płynności mowy,
 • trudności w  pisaniu i czytaniu

Wczesną interwencję logopedyczną w okresie noworodkowym i dziecięcym do 3 roku życia

 • diagnozę neurologopedyczną niemowląt (ocenę budowy i sprawności narządów mowy, badanie odruchów ustno-twarzowych oraz koordynacji ssania, połykania i oddychania),
 • stymulację zaburzonych funkcji oralnych i pokarmowych,
 • wspieranie rozwoju małych dzieci z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego,
 • stymulację rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych oraz językowych.

Terapię miofunkcjonalną

która obejmuje m.in.:
 • korekcję nieprawidłowego sposobu połykania, oddychania oraz pozycji spoczynkowej języka i warg,
 • optymalizację napięcia w obrębie mięśni twarzy,
 • przygotowanie do zabiegu korekty wędzidełka języka i/lub wargi górnej oraz opiekę pozabiegową,
 • przygotowanie pacjentów z wadami zgryzu do leczenia ortodontycznego.

Diagnozę i terapię neurologopedyczną zaburzeń mowy i komunikacji u osób dorosłych

po udarach i urazach mózgu, m.in.:
 • afazji,
 • pragnozji,
 • dyzartrii,
 • dysfagii.

Opóźnianie postępu zaburzeń mowy i komunikacji

w przypadku chorób takich jak:
 • zespoły otępienne,
 • choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona,
 • PPA (afazja pierwotna postępująca),
 • SLA (stwardnienie zanikowe boczne).

Masz pytanie?

Chętnie na nie odpowiem. Przejdź na stronę kontaktową i wybierz najwygodniejszą dla siebie metodę kontaktu. Czekam na Ciebie!